• English
 • Русский

Instructives in Network Discourse

The article deals with a speech genre “instructives” in network discourse. Its basic feature is intention to help a communicative partner and it is represented in advice, recommendation and instruction. Its two main types include responsive and initiative instructives, the former express an explicit problem, a request to solve it and a reaction to it whereas the latter contain preactive advice. The communicative entities in question are often ironic, the express either positive or negative attitude to a partner and illustrate either practical life-hacks or basic moral presumptions of living. Instructives in the web often merge with entertaining genres of playful sayings such as absurd or “harmful”advice.
Bibliography
 1. Arkhipenkova A. Yu. Vyrazheniye soveta v angliyskoy i russkoy kommunikativnoy kul’turakh [The expression of advice in the English and Russian communicative cultures]. Thesis Diss. Cand. Sci. (Philol.). Moscow, 2006. 17 p. (in Russian).
 2. Bennett L. Grounding the European public sphere : looking beyond the mass media to digitally mediated issue publics (KFG Working Paper Series, 43). Freie Universität Berlin, 2012. Available at: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-373517.
 3. Beylinson L. S. Kharakteristiki mediko-pedagogic-heskogo diskursa (na materiale logopedicheskikh rekomen-datsiy) [Characteristics of medical and pedagogical discourse (on the material of speech therapy recommendations)]. Thesis Diss. Dr. Sci. (Philol.). Volgograd, 2001. 20 p. (in Russian).
 4. Bocharova M. V. Analiz pragmaticheskoy interferentsii pri realizatsii rechevogo akta soveta [Analysis of pragmatic interference in the implementation of the speech act of the Council]. In: Aktual’nyye problemy sopostavitel’nogo izucheniya germanskikh, romanskikh i slavyanskikh yazykov : sb. nauch. tr. [Actual problems of comparative study of Germanic, Romance and Slavic languages : Coll. scientific works]. Voronezh, Petrovskiy skver Publ., 1998, pp. 21–23 (in Russian).
 5. Kornilova N. A. Zhanr soveta v mediadiskurse [The advice genre in media discourse]. In: Aktual’nyye problemy sovremennogo yazykoznaniya i metodiki prepodavaniya yazyka : sb. materialov Vseros. konf., posv. 115-letiyu so dnya rozhdeniya professora I. A. Figurovskogo [Actual problems of modern linguistics and methods of language teaching : coll. materials of All-Russia conf. The 115th anniversary of the birth of Professor I. A. Figurovsky]. Yelets, Izd-vo Yelets. gos. un-ta im. I. A. Bunina, 2014, pp. 134–141 (in Russian).
 6. McLuhan Herbert Marshall. Ponimaniye Media : Vneshniye rasshireniya cheloveka [Understanding Media : The Extensions of Man]. Moscow, Zhukovskiy, Kanon-Press-TS, Kuchkovo pole Publ., 2003. 464 p. (in Russian).
 7. Naumuk O. V. Verbalizatsiya kontsepta “sovet” v sovremennoy angliyskoy yazykovoy traditsii [Verbalization of the concept of “advice” in the modern English language tradition]. In: Prioritetnyye napravleniya lingvisticheskikh issledovaniy : obshcheteoreticheskiye, kognitivnyye, kommunikativno-pragmaticheskiye i funktsional’no-grammaticheskiye aspekty yazyka [Priority areas of linguistic research : general theoretical, cognitive, communicative-pragmatic and functional-grammatical aspects of the language]. Novosibirsk, SibAK Publ., 2013, pp. 263–279 (in Russian).
 8. Neustroyev K. S. Sposoby vyrazheniya pobuzhdeniya i vozdeystviya (na materiale sovremennogo angliyskogo yazyka) [Ways of expression of motivation and influence (on the material of modern English)]. Thesis Diss. Cand. Sci. (Philol.). Rostov-on-Don, 2008. 22 p. (in Russian).
 9. Rekhtin L. V. Rechevoy zhanr instruktsii : polevaya organizatsiya [Speech genre of instruction : field organization]. Thesis Diss. Cand. Sci. (Philol.). Barnaul, 2005. 18 p. (in Russian).
 10. Rogozhnikova I. N., Zagorodneva Ye. N. Differentsiatsiya pragmaticheskikh variantov soveta [Differentiation of pragmatic variants of advice]. In: Prostranstvo v yazyke i rechi : ekolingvisticheskiye i lingvokul’turologicheskiye problemy izucheniya i opisaniya [Space in language and speech : ecolinguistic and linguocultural problems of study and description]. Volgograd, Izd-vo VolGU, 2010, pp. 203–209 (in Russian).
 11. Romanov A. A. Sistemnyy analiz regulyativnykh sredstv dialogicheskogo obshcheniya [System analysis of the regulatory means of dialogic communication]. Moscow, In-t yazykoznaniya AN SSSR, 1988. 183 p. (in Russian).
 12. Shelinger T. N. Netraditsionno vydelyayemyye kommunikativnyye yedinitsy sovremennogo angliyskogo yazyka [Unconventionally distinguished communicative units of modern English]. Thesis Diss. Cand. Sci. (Philol.). Leningrad, 1986. 16 p. (in Russian).
 13. Shelovskikh T. I. Rechevoy akt soveta : Funktsional’no-pragmaticheskiy analiz (na materiale frantsuzskogo i russkogo yazykov) [Speech act of the advice : Functional and pragmatic analysis (on the material of the French and Russian languages)]. Thesis Diss. Cand. Sci. (Philol.). Voronezh, 1995. 16 p. (in Russian).
 14. Shutova O. A. Instruktsiya kak rechevoy zhanr pouchayushchego diskursa [Instructions as a speech genre of instructive discourse]. Tavricheskiy nauchnyy obozrevatel’ [Tavrian Scientific Observer], 2015, no. 2, pp. 68–70 (in Russian).
 15. Solov’yeva A. A. Rechevoy zhanr “sovet” v raznykh tipakh diskursa (na materiale sovremennogo angliyskogo yazyka) [Speech genre ”advice” in different types of discourse (based on the material of modern English)]. Thesis Diss. Cand. Sci. (Philol.). Volgograd, 2007. 16 p. (in Russian).
 16. Vasil’yeva E. P., Kir’yanova S. V. Rechevoy akt soveta i sposoby yego vyrazheniya [The speech act of the council and the ways of its expression]. In: Semanticheskiye i pragmaticheskiye aspekty kommunikatsii [Semantic and pragmatic aspects of communication]. Samara, SamGU, 1993, pp. 59–65 (in Russian).
Heading: 
Full Text (PDF):
(downloads: 104)