International journal

Speech Genres

ISSN 2311-0759 (Online)
ISSN 2311-0740 (Print)


For citation:

Dementyev V. V. Axiological genristics: aspects of a problem «evaluation and genre». Speech Genres, 2016, no. 2(14), pp. 9-24. DOI: 10.18500/2311-0740-2016-2-14-9-24

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 292)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
811.161.1’38
EDN: 
XUVJDN

Axiological genristics: aspects of a problem «evaluation and genre»

Autors: 
Dementyev Vadim Viktorovich, Saratov State University
Abstract: 

The article is devoted to one of the most important and obvious aspects of speech genres – relation of speech genres and evaluation. This issue is im-portant not only for the theory of speech genres, but also for linguistics in general, although it is far from being solved. We discuss the key concept of this problem – “form of evaluation” – a kind of genre norms that determine, on the one hand, the pragmatic, stylistic, linguistic modeling of evaluative actions, on the other – the differences between adjacent evaluative genres. Speech genre evaluations of different types determine different types of speech genres, thus – the possibility of new speech genre classifications. We discuss the classification in which evaluation is “superimposed” on other fundamental principles of classifications: M. Bakhtin’s division of types of speech genres (primary and secondary speech genres, types of speech genres varying in rigidity). “Speech genre schedule” by T. V. Shmeleva. classification of phatic speech genres. Evaluation is shown in different near speech genre phenomena (evaluative acting, evaluative utterance, a variant of evaluative speech genre, communicative tonality, communicative / linguocultural character type). Speech genre evaluation is discussed in connection with the general intra-culture values.

Reference: 
 1. Apresyan Yu. D. Obraz cheloveka po dannym yazyka: popytka sistemnogo opisaniya [The image of the person according to language: an attempt to describe the system]. Voprosy yazykoznaniya [Topics in the study of language]. 1995, Nr 1, pp. 37–67.
 2. Arutyunova N. D. Lingvisticheskiye problemy referentsii [Linguistic problems of reference]. Novoye v zarubezhnoy lingvistike, vyp. 13 [New in foreign linguistics, vol. 13]. Moscow, 1982, pp. 5–40.
 3. Arutyunova N. D. Tipy iazykovykh znachenii: Otsenka. Sobytie. Fakt [Types of linguistic meanings: Assessment. Happening. Facts]. Moscow, 1988. 341 p.
 4. Bagdasaryan T. O. Tonal'nost' kak komponent modeli rechevogo zhanra (na materiale rechevogo zhanra «ugroza») [Tonality as a components of a model of speech genre (based on the speech genre «threat»)]. Zhanry rechi: sb. nauch. tr. [Speech genres: collection of scientific works. Ed. by V. E. Goldin]. Iss. 3. Saratov, 2002, pp. 240–245.
 5. Bagdasaryan T. O. Tonal'nyj komponent modal'nosti v kommunikatsii (na materiale anglijskogo i russkogo yazykov) [Tonal component in the communication modality (in the English and Russian language). Cand. philol. sci. thesis diss.]. Krasnodar, 2000. 20 p.
 6. Bakhtin M. M. Problema rechevykh zhanrov. [Problem of speech genres]. M. M. Bakhtin. Sobraniye sochineniy. T. 5. Raboty 1940 – nachala 1960-kh godov [Works. Vol. 5. Works of 1940 – beginning of 1960]. Moscow, 1997, pp. 159–206.
 7. Balashova L. V. Russkaya metaforicheskaya sistema v razvitii: XI-XXI vv. [Russian metaphorical system in development: XI-XXI centuries]. Moscow, 2014. (Studia Philologica).
 8. Bhatia Vijay K. Applied genre analysis: a multi-perspective model. Ibérica, 2002, no. 4, pp. 3–19.
 9. Bondarko A. V. (otv. red.) Teoriya funktsional'noy grammatiki. Temporal'nost'. Modal'nost' [The theory of functional grammar. Temporality. Modality]. Leningrad, 1990, 264 p.
 10. Borissova I. N. Russkiy razgovornyy dialog: struktura i dinamika [Russian spoken dialogue: the structure and dynamics]. Yekaterinburg, 2001, 430 p.
 11. Bratus' B. S. Nravstvennoye soznaniye lichnosti (Psikhologicheskiye issledovaniya) [The moral consciousness of personality (Psychological Research)]. Moscow, 1985, 64 p.
 12. Bulygina T. V., Shmelev A. D. Otsenochnyye rechevyye akty izvne i iznutri [Estimated speech acts from the outside and from the inside]. Logicheskiy analiz yazyka. Yazyk rechevykh deystviy [Logical analysis of language. Language speech acts]. Moscow, 1994, pp. 49–58.
 13. Dementyev V. V. «Lurkomor'ye» vs. «Vikipediya» = «neformal'no» vs. «formal'no»? [«Lurkmore.ru» vs. «Wikipedia» = «informally» vs. «formally»?]. Zhanry rechi [Speech genres], 2015, no. 1(11), pp. 137–151.
 14. Dementyev V. V. Faticheskiye rechevyye zhanry [Phatic speech genres]. Voprosy yazykoznaniya [Topics in the study of language]. 1999, no. 1, pp. 37–55.
 15. Dementyev V. V. Internet-anekdoty: nekotoryye strukturnyye tipy [Internet jokes: some structural types] (in press).
 16. Dementyev V. V. Kommunikativnye tsennosti russkoj kul'tury. Kategoriya personal'nosti v leksike i pragmatike [Communicative Values of the Russian Culture. Category of Personality in Vocabulary and Pragmatics]. Moscow, 2013. 336 p.
 17. Dementyev V. V. Nekotoryye metodologicheskiye printsipy izucheniya rechezhanrovykh zaimstvovaniy [Some methodological principles of studying of speech genres borrowing]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov: Nauchnyy zhurnal. Seriya Lingvistika [Russian journal of Linguistics. Vestnik RUDN], 2016, no. 1, pp. 7–24.
 18. Dementyev V. V. Novyye dvukhreplikovyye internet-anekdoty: obygryvaniye oshibok kommunikativnoy pragmatiki [New two-phrases Internet jokes: playing on mistakes of communicative pragmatics]. Ekologiya yazyka i kommunikativnaya praktika [Ecology of language and communicative practice]. 2016, no. 2, pp. 88–109.
 19. Dementyev V. V. Teoriya rechevykh zhanrov i aktual'nye protsessy sovremennoj rechi [The theory of speech genres and actual processes of the modern speech]. Voprosy yazykoznaniya [Topics in the study of language]. 2015, no. 6, pp. 78–107.
 20. Fedosyuk M. Yu. Nereshennyye voprosy teorii rechevykh zhanrov [Unsolved problems in the theory of speech genres]. Voprosy yazykoznaniya [Topics in the study of language]. 1997, no. 5, pp. 102–120.
 21. Fedosyuk M. Yu. Semantika sushchestvitel'nykh rechevoy deyatel'nosti i teoriya zhanrov rechi [The semantics of nouns of speech activity and theory of speech genres]. Russkoye slovo v yazyke, tekste i kul'turnoy srede [Russian word in language, text and cultural environment]. Yekaterinburg, 1997, pp. 60–73.
 22. Fedosyuk M. Yu. Issledovaniye sredstv rechevogo vozdeystviya i teoriya zhanrov rechi [Research means of speech influence and theory of speech genres]. Zhanry rechi: sb. nauch. tr. [Speech genres: collection of scientific works. Ed. by V. E. Goldin]. Iss. 1. Saratov, 1997, pp. 66–88.
 23. Guseynov A. A., Apresyan R. G. Aetika [Ethics]. Moscow, 1998. 472 p.
 24. Guts Ye. N., Leont'yeva O. A. Zhanrovo-kompozitsionnyye osobennosti sochineniya YeGE kak predmet ortologicheskogo issledovaniya (k probleme yazykovoy lichnosti vypusknika shkoly) [Genre-composite features of the exam works as a subject of study orthological (to the problem of linguistic personality of the graduate school)]. Zhanry rechi: sb. nauch. tr. [Speech genres: collection of scientific works. Ed. by V. V. Dementyev]. Iss. 7. Saratov, 2011, pp. 210–218.
 25. Hare P. M. Deskriptsiya i otsenka [Descriptions and evaluation]. Novoye v zarubezhnoy lingvistike [New in foreign linguistics]. Moscow, 1985, vol. 16, pp. 183–195.
 26. Il'in I. A. Put' k ochevidnosti [Path to the evidence]. Moscow, 1993, 432 p.
 27. Ivin A. A. Osnovaniya logiki otsenok [Foundations of logic of evaluations]. Moscow, 1970, 236 p.
 28. Ivin A. A. Ritorika: iskusstvo ubezhdat' [Rhetoric: The art of persuasion]. Moscow, 2002, 300 p.
 29. Karasik V. I. Jazykovoj krug: lichnost', koncepty, diskurs [Linguistic Circle: personality, concepts, discourse]. Volgograd, 2002. 476 p.
 30. Karasik V. I. Kommunikativnaja tonal'nost' [Communicative tonality]. Zhanry rechi: sb. nauch. tr. [Speech genres: collection of scientific works. Ed. by V. V. Dementyev]. Iss. 5. Saratov, 2007, pp. 81–94.
 31. Khoreshko O. N. Zhanrovyy aspekt polozhitel'noy otsenki litsa: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk [Genre aspect of a positive assessment of the person: Cand. philol. sci. thesis diss.]. Saratov, 2005. 125 p.
 32. Kitajgorodskaya M. V., Rozanova N. N. Rech' moskvichej. Kommunikativno-kul'turologicheskij aspekt [Speech of Muscovites. Communicative and cultural aspect]. Moscow, 1999. 396 p.
 33. Kuznetsova V. A. Kategoriya otritsatel'noy otsenki i yeye otrazheniye v sovremennom angliyskom yazyke: avtoref. dis. … kand. filol. nauk [Category of negative evaluation and its reflection in modern English language: Cand. philol. sci. thesis diss.]. Leningrad, 1980. 20 p.
 34. Lyapon M. V. Otsenochnaya situatsiya i slovesnoye samomodelirovaniye [Evaluating situation and verbal self-modeling]. Yazyk i lichnost' [Language and identity]. Moscow, 1989, pp. 24–34.
 35. Markelova T. V. Pragmatika i semantika sredstv vyrazheniya otsenki v russkom yazyke [Pragmatics and semantics of means of evaluating the expression in the Russian language]. Moscow, 2013, 300 p.
 36. Nikitina L. B. Obraz-kontsept «homo sapiens» cherez prizmu zhanrov russkoy rechi: sententsiya, portretirovaniye, odobreniye, poritsaniye [Image-concept «homo sapiens» through the prism of Russian speech genres: maxim, portraiture, approval, disapproval]. Zhanry rechi: sb. nauch. tr. [Speech genres: collection of scientific works. Ed. by V. V. Dementyev]. Iss. 4. Saratov, 2005, pp. 241–251.
 37. Nikitina L. B. Yazykovoy obraz pozhilogo cheloveka cherez prizmu otsenochnykh rechevykh zhanrov [The language image of an elderly man in the light of the evaluating speech genres]. Zhanry rechi [Speech genres], 2014, no. 1-2(9-10), pp. 89–96.
 38. Nikitina L. B., Malyshkin K. Yu. Rechevoy zhanr nauchnoy retsenzii cherez prizmu kategorichnosti otsenki [Speech genre of scientific review in the light of categorical evaluation]. Zhanry rechi [Speech genres], 2015, no. 2(12), pp. 72–79.
 39. Orlova N. V. Zhanry razgovornoy rechi i ikh «stilisticheskaya obrabotka»: k voprosu o sootnoshenii stilya i zhanra [Genres speaking and their «stylistic treatment»: the question of the relationship of style and genre]. Zhanry rechi: sb. nauch. tr. [Speech genres: collection of scientific works. Ed. by V. E. Goldin]. Iss. 1. Saratov, 1997, pp. 51–56.
 40. Pisanova T. V. Natsional'no-kul'turnyye aspekty otsenochnoy semantiki: esteticheskiye i eticheskiye otsenki [National-cultural aspects of the evaluation of semantics: the aesthetic and ethical evaluation]. Moscow, 1997, 320 p.
 41. Romanova T. V. Modal'nost'. Otsenka. Emotsional'nost' [Modality. Evaluation. Emotionally]. Nizhniy Novgorod, 2008, 309 p.
 42. Searle J. R. Priroda intentsional'nykh sostoyaniy [Nature of intentional states]. Filosofiya, logika, yazyk [Philosophy, logic, language]. Moscow, 1987, pp. 48–95.
 43. Sedov K. F. Obshchaya i antropotsentricheskaya lingvistika [General and anthropocentric linguistics]. Moscow, 2016. 440 p. (Studia philologica).
 44. Sheydayeva S. G. Kategoriya sub’yektivnoy otsenki v russkom yazyke: Avtoref. dis... dokt. filol. nauk [Category of subjective evaluation in Russian: Doct. philol. sci. thesis diss.]. N. Novgorod, 1998. 41 p.
 45. Shmelev A. D. Russkiye rechevyye zhanry izvne i iznutri [Russian speech genres from the outside and from the inside]. Russkiy yazyk segodnya. Vyp. 6: Rechevyye zhanry sovremennogo obshcheniya: sb. dokladov / In-t russkogo yazyka im. V. V. Vinogradova RAN [Russian language today. Vol. 6: Speech genres of modern communication: Institute of Russian Language of Academy of Sciences n.a. V. V. Vinogradov]. Moscow, 2015, pp. 372–380.
 46. Shmeleva T. V. Model rechevogo zhanra [Model of the speech genre]. Zhanry rechi: sb. nauch. tr. [Speech genres: collection of scientific works. Ed. by V. E. Goldin]. Iss. 1. Saratov, 1997, pp. 88–99.
 47. Slyshkin G. G. Lingvokul'turnye kontsepty i metakontsepty [Linguistic-cognitive concepts and metaconcepts]. Volgograd, 2004. 128 p.
 48. Slyshkin G. G. Rechevoy zhanr: perspektivy kontseptologicheskogo analiza [Speech genre: Prospects of conceptology analysis]. Zhanry rechi: sb. nauch. tr. [Speech genres: collection of scientific works. Ed. by V. V. Dementyev]. Iss. 4. Saratov, 2005, pp. 34–49.
 49. Stich S. Moral Philosophy and Mental Representation. The Origin of Values. M. Hechter, L. Nadel, R. E. Michod (eds.). New York: Aldine de Gruyter, 1993, pp. 215–228.
 50. Strawson P. F. Identifying reference and truthvalues. Theoria, XXX, 1964, pp.96–118.
 51. Teliya V. N. Konnotativnyy aspekt semantiki nominativnykh yedinits [Connotative aspect of semantics of nominative units]. Moscow, 1986. 143 p.
 52. Tripol'skaya T. A. Yazykovaya interpretatsiya chuzhoy otsenki [Language interpretation of someone else's evaluation]. Govoryashchiy i slushayushchiy: yazykovaya lichnost', tekst, problemy obucheniya: Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-metodicheskoy konferentsii (St. Petersburg, 26-28 February 2001) [Speaker and listener: linguistic identity, text, learning problems: Proceedings of the International Scientific Conference (St. Petersburg, February 26-28, 2001)]. V. D. Chernyak (ed.). St. Petersburg, 2001, pp. 315–322.
 53. Vaulina S. S. Yazykovaya modal'nost' kak funktsional'no-semanticheskaya kategoriya (diakhronicheskiy aspekt) [Language modality as a functional-semantic category (diachronic aspect)]. Kaliningrad, 1993, 70 p.
 54. Vol'f Ye. M. Funktsional'naya semantika otsenki [Functional semantics of evaluation]. Moscow, 1985, 228 p.
 55. Vol'f Ye. M. Metafora i otsenka [Metaphor and evaluation]. Metafora v yazyke i tekste [Metaphor in language and text]. Moscow, 1988, pp. 52–65.
 56. Vol'f Ye. M. Otsenochnoye znacheniye i sootnosheniye priznakov «khorosho/plokho» [Estimated value of the ratio and signs of "good / bad"]. Voprosy yazykoznaniya [Topics in the study of language], 1986, Nr 5, pp. 98–106.
 57. Yagubova M. A. Leksiko-semanticheskoye pole «Otsenka» v russkoy razgovornoy rechi: avtoref. dis. … kand. filol. nauk [Lexico-semantic field «Evaluation» in the Russian speaking: Cand. philol. sci. thesis diss.]. Saratov, 1992. 21 p.
 58. Yazyk o yazyke [The language of the language]. Moscow, 2000. 624 p.
Received: 
31.08.2016
Accepted: 
25.10.2016
Published: 
19.12.2016