International journal
ISSN 2311-0759 (Online)
ISSN 2311-0740 (Print)


Vodovatova Tatiana Yevgenyevna

Vodovatova Tatiana Yevgenyevna's picture
Lastname: 
Vodovatova
First name: 
Tatiana
Middle name: 
Yevgenyevna
Sex: 
Female
Degree: 
Doctor of Sciences
Academic rank: 
Professor
Position: 
Professor, Head of the Chair of Germanic Languages
Country: 
Russia
E-mail: 
vodovatovaimi@mail.ru
Additional information: 
Publication in the collection of articles "Speech genres": Vodovatova T.E. Tavtologicheskiye vyskazyvaniya: k probleme smysla [Tautological statements: the problem of meaning]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov: Publishing Center "Science", 2007. Vol. 5. Genre and culture. Pp. 5-21; Vodovatova T.E., Murduskina O.V. Anomaliya i zhanr kak kharakteristiki yazykovoy lichnosti [Anomaly and genre as the characteristics of the linguistic identity]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov: Publishing Center "Science", 2011. Vol. 7. Genre and linguistic identity. Pp. 5-25.

Дополнительные данные