• English
  • Русский

Two strategies of verbal behavior: debate and joint search for consent

Speech genre of joint search for consent helps to overcome dangerous risks of heated debates, often leading to hostile confrontation and alienation. Joint search for consent is a freely uniting people need to develop constructive principles of relations. The first condition of given communicative task is a warning arrangement to the other party and certain efforts on him/herself, linked with possible concessions of search initiatives to another party.

Bibliography

Berdyayev N.A. Filosofiya svobody. Smysl tvorchestva [Philosophy of Freedom. The meaning of creativity]. Moscow, 1989. 608 s.
Dementyev V. V. Kommunikativnye tsennosti russkoj kul'tury : kategoriya personal'nosti v leksike i pragmatike [Communicative value of Russian culture : the category of personality in the lexicon and pragmatics]. Moscow, 2013. (Studia philologica). 338 p.
Dementyev V. V. Nepryamaya kommunikatsiya i ehtiketnye smysly [Indirect communication and etiquette meanings]. Problemy rechevoj kommunikatsii: sb. nauch. tr. [Problems of speech communication: collection of scientific works. Ed. by O. B. Sirotinina, M. A. Kormilitsyna]. Iss. 5. Saratov, 2005, pp. 196–204.
Fisher R., Yuri U. Put' k soglasiyu, ili Peregovory bez porazheniya [Way to an agreement or negotiations without injury]. Moscow, 1992. 158 p.
Formanovskaya N.I. Kommunikativnyy kontakt [Communicative contact]. Moscow, 2012. 200 s.
Formanovskaya N.I. Rechevoy etiket v russkom obshchenii. Teoriya i praktika [Speech etiquette in Russian communication. Theory and practice]. Moscow, 2009. 334 s.
Mustajoki A. Zhanry rechi i riski kommunikativnykh neudach [Speech genres and risks of communicative failures]. Zhanry rechi: sb. nauch. tr. [Speech genres: collection of scientific works. Ed. by V. V. Denentyev]. Iss. 8. Saratov; Moscow, 2012, pp. 120–141.
Prozorov V.V. Chto nesot s soboy filologicheskaya kul'tura? [What carries a philological culture with itself?]. Russkiy yazyk v tsentre Yevropy [Russian language in the heart of Europe]. Bratislava: Assotsiatsiya rusistov Slovakii. 2012. № 15. Pp. 8-13.
Prozorov V.V. Riski spora i rechevoy zhanr sovmestnogo poiska soglasiya [Risks of dispute and speech genre of joint search for consent]. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Filologiya i zhurnalistika [Proceedings of the University of Saratov. The new series. Philology and Journalism]. 2013. № 2. Pp. 39-45.
Samoregulirovaniye zhurnalistskogo soobshchestva. Opyt. Problemy. Perspektivy stanovleniya v Rossii. 2-ye izd., ispr. i dop. [Self-regulation of the journalistic community. Experience. Problems. Prospects of becoming in Russia. 2nd ed., Rev. and add.]. Moscow, 2004. 400 s.
Sedov K.F. Chelovek v zhanrovom prostranstve sovremennoy kommunikatsii [Man in the genres of modern communication space]. Antologiya rechevykh zhanrov: povsednevnaya kommunikatsiya [Anthology of speech genres: daily communication]. Moscow, 2007. Pp. 7-38.
Sedov K.F. O zhanrovoy prirode diskursivnogo myshleniya yazykovoy lichnosti [About genre nature of discursive thought of language personality]. Zhanry rechi [Speech genres]. Saratov, 1999. Vol. 2. Pp. 13-26.
Tkachov A. «Strana chudes» i drugiye rasskazy. 2-ye izd. ["Wonderland" and other stories. 2nd ed.]. Moscow, 2013. Pp. 5-13.
Wierzbicka A. Rechevyye zhanry (v svete teorii elementarnykh smyslovykh yedinits) [Speech genres (in the light of the theory of elementary semantic units)]. Antologiya rechevykh zhanrov. Povsednevnaya kommunikatsiya. Pod obshchey red. K.F. Sedova. [Anthology of speech genres. Everyday communication. Under the general editorship of K.F. Sedov]. Moscow, 2007. Pp. 75-76.

Full Text (PDF):
(downloads: 131)